Nieuwe Herplaatser

Nieuwe herplaatser

Gouden mandje gezocht en nog niet gevonden help!

Voor deze kanjer geboren jan. 2018 zoeken we een fijn nieuw thuis. Hij kan met andere honden, kan even alleen zijn, kan tegen autorijden. Hij kan niet bij katten. Reden van de herplaatsing is allergie van de baby. Wie heeft er plek voor deze boy? Voor meer informatie c.bomhof@planet.nl of PB op facebook.

82508334_1512742965558035_1155520449447198720_n

Bericht bestuur

Sociale media hebben hun eigen dynamiek. Om te voorkomen dat u onvolledig geïnformeerd wordt over de bevindingen en stappen van het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club met betrekking tot de zwangerschap van Champak van kennel Dekyi Champa  het volgende.

1.De heer Heijmans van kennel Dekyi Champa heeft de secretaris van de Tibetaanse Mastiff Club ter info meegedeeld dat zijn teef Champak zwanger is en dat hij ondanks het overschrijden van de leeftijdsgrens van 96 maanden (8 jaar) de zwangerschap door laat gaan. Een boete en straf van de Raad van Beheer voor lief nemende. Dit met als argument dat Champak altijd een super moeder is geweest en nog in hele goede conditie en gezondheid is.

2.Het bestuur heeft hierop richting de heer Heijmans samenvattend als volgt gereageerd.

Van de zwangerschap van Champak en het doorzetten daarvan is het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club geschrokken. Het bestuur betreurt het dat heer Heijmans bij het vermoeden van een eventuele dekking van Champak het bestuur hierover niet benaderd heeft. Het bestuur werd pas achteraf geïnformeerd nadat duidelijk was dat Champak drachtig was en dat besloten was de dracht van haar voort te zetten. In het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en in het verenigingsfokreglement wordt niet voor niets de leeftijdsgrens van 96 maanden (8 jaar) aangehouden waarop een teef nog drachtig mag worden. De grens van 96 maanden ( 8 jaar) is ter bescherming van de moederhond omdat er een verhoogd risico is bij dracht en bevalling op die leeftijd. Bij de bevalling zal Champak, geboren op 7 januari 2010, de leeftijd van 9 jaar naderen. Een van de punten waar de Tibetaanse Mastiff Club 35 jaar geleden voor opgericht is, is o.a. het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Met zijn besluit wordt dit niet gediend en wordt een verkeerd signaal afgegeven.

Het bestuur heeft daarom unaniem besloten in 2018 en 2019 geen weekberichten, geboorte berichten van kennel Dekyi Champa op de website, het clubblad en andere sociale media van de Tibetaanse Mastiff te plaatsen en indien aan de orde geen pup-bemiddeling en/of bemiddeling bij herplaatsing te verlenen. Indien de volgende keer opnieuw tegen het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en/of het verenigingsfokreglement en/of statuten en/of het huishoudelijk reglement gehandeld wordt, volgt onmiddellijke uitsluiting van het lidmaatschap en clubfokkerschap van de Tibetaanse Mastiff Club.

3.De reactie van de Raad van Beheer is “

“Wij zijn verheugd dat u het Verenigingsfokreglement handhaaft en de overtreder een passende maatregel oplegt. Dit maakt dat het VFR geen dode letter is, maar het welzijn van de honden waarborgt. Zoals u ook in uw brief aan de fokker schrijft”.

4.Richting de heer Heijmans hebben we het alleen nog maar gehad over de overschrijding van de leeftijdsgrens van 96 maanden omdat dit de grootste aanslag op de gezondheid van een teef is. In strijdt met het verenigingsfokreglement is Champak nu ook voor de 3de keer gedekt door dezelfde reu waar maximaal 2 keer is toegestaan en wordt het voor Champak het 5de nest waar een maximum geldt van 4.

5.Voor de duidelijkheid. Het bestuur heeft in zijn brief aan de heer Heijmans een waarschuwing gegeven dat als hij nog een keer de regels overtreed hem het lidmaatschap en clubfokkerschap ontnomen wordt. De heer Heijmans heeft na het ontvangen van het schrijven van het bestuur als reactie zelf besloten geen clubfokker meer te zijn.

Namens het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club

R.M. van Lieshout

Secretaris

21e Dogachtigen Show

Inschrijfformulier

Dogachtigen Show 2019 home

21e Dogachtigen Show (met CAC)
24  November  2019
in de Breepark  Evenementenhal te Breda