Herplaatsing

logo herplaatsing

In voorkomende gevallen als het niet anders kan, probeert de Tibetaanse Mastiff Club een hond te herplaatsen. Voor informatie over herplaatsing kunt u contact opnemen met:

Mw. Claudia Bomhof tel.: (0031) 06-22358288 (tijdens de week enkel bereikbaar ’s avonds)
e-mail: c.bomhof@planet.nl

Herplaatsing formulier

Mocht u er over denken ook een Tibetaanse Mastiff op te nemen uit de herplaatsing dan verzoeken wij u contact op te nemen met:
Claudia Bomhof    Tel (0031) 06-22358288 (tijdens de week enkel bereikbaar ’s avonds)
Wij kunnen u dan noteren en een lijst aanleggen met adressen.