Fok-informatie

 Heeft u eem dekmelding vul dan het digitale formulier .

VRUCHTBAARHEID

Dat het najaar, letterlijk, als springtime” door onze reuen wordt opgevat is niet zo verwonderlijk als het misschien lijkt. De mannelijke hormonen beginnen in het najaar door de kelen te gieren en die van de teven blijven daar meestal niet bij achter. Dat deze biologische klok typisch voor de Tibetaanse Mastiff, toch ook wel eens van slag kan zijn en dan weer vòòr en dan weer achter loopt weten de hondenbezitters maar al te goed. Het gevolg hiervan is dat de eerste verschijnselen van de loopsheid compleet gemist worden en het uitrekenen van de juiste dekdatum natte-vingerwerk wordt. Trouwens: ook als de berekening wèl klopte kan de teef voor een heel andere uitslag zorgen en de boel behoorlijk in de war brengen.
Een-veelal onervaren- baas komt er dan al snel achter dat een steuntje in de rug geen kwaad zou kunnen. Hij vraagt advies bij andere fokkers of bij de dierenarts en neemt zich voor om voortaan bloed te laten prikken bij zijn teef. Nu zal het bloed prikken het probleem niet zijn, maar wèl de test, die hieraan “gehangen” wordt. Dierenartsen werken namelijk niet allemaal met dezelfde methoden, waardoor het resultaat verschillend kan uitvallen. Zo bepaalt de een het juiste dektijdstip met kleuren”stalen” en de ander met getallen., maar het draait allemaal om de progesteron-bepaling in het bloed.
Wat achtergrond”muziek” bij deze laatste opmerking kan misschien geen kwaad.De volwassen teef begint met een voorraadje van plm. 40.000 primitieve eicellen, die van tijd tot tijd door een hormoon (Follikel Stimulerend Hormoon) tot bloei worden gebracht.
De tot follikels gerijpte eicellen vormen oestrogeen, dat in hoge concentraties ervoor zorgt dat de follikels barsten en de eicellen naar buiten worden geslingerd. Dit is het moment van de bekende OVULATIE en ook het tijdstip dat het achtergebleven restant van de follikel tot het z.g. GELE LICHAAM (corpus luteum) wordt omgevormd. Het door dit lichaampje op gang gebrachte hormoon PROGESTERON kan nu in het bloed van de teef meetbaar gemaakt worden.
Meestal wordt vanaf de 6e/7e dag na het begin van de loopsheid bloed geprikt en bij de kwantitatieve progesteron-bepaling (de test met de getallen) de concentratie van dit hormoon in het bloed uitgedrukt in nanogram per milliliter (ng/ml).
Na het bereiken van progesteronwaarden van 5-7 ng/ml zijn er 2 hoofdlijnen te onderscheiden bij de bepaling van de ideale dekdatum.De ene opinie blijft vasthouden aan de progesteronspiegel en adviseert in algemene zin een waarde van 10-15 ng/ml als optimaal dektijdstip.

De andere (en waarschijnlijk ook wel de meest voor de hand liggende) opvatting laat na het constateren van een progesterongehalte van 5-7 ng/ml deze waarden los in verband met het rijpingsproces van de eicellen.
Dit betekent dat dekking dan op zijn vroegst 24 tot 48 uur na het bereiken van de waarden 5-7 ng/ml moet plaatsvinden ONGEACHT HET DOORSTIJGEN VAN DE PROGESTERONWAARDEN BOVEN DE 15 ng/ml.
Een belangrijk verschil in uitgangspunt, dat uiteraard door uw dierenarts wordt bepaald, maar waarover u ook nadere toelichting mag vragen! Net zo goed als u dit mag en zelfs moet doen bij het gebruiken van andere methoden, zoals b.v. de kleurentest, die minder betrouwbaar lijkt te zijn.

Natuurlijk garandeert geen enkele test u een -liefst groot?!- nest, omdat er nog andere obstakels op de loer kunnen liggen. Zo kan bacteriologisch onderzoek op de eerste dag van de loopsheid nuttig zijn om inwendige boosdoeners op te sporen en met een kuurtje te lijf te gaan.

Een ander hindernis kan een Herpes Canis infectie zijn; een virus dat via direct contact wordt overgebracht, dus door b.v. snuffelen aan elkaar. Ook via de luchtwegen kan het overgebracht worden omdat Herpes een onderdeel van het kennelhoestsyndroom kan zijn. Door bloedonderzoek op antistoffen tegen dit virus kan worden bepaald of de hond ooit geïnfecteerd is geweest. Het blijkt dat in kennels meer problemen met de vruchtbaarheid zijn als de honden antistoffen tegen het Herpes virus bezitten. Dat kan zich uiten in het totaal niet drachtig worden, kleinere nesten, doodgeboren pups of vroege sterfte na de geboorte (meestal in de eerste drie weken). Behalve het nemen van hygiënische maatregelen om de kans op contactinfecties te verkleinen is er niet veel tegen het virus te beginnen. De honden moeten zèlf de infectie overwinnen en dat kan soms veel langer duren dan de fokker lief is….

Ook kunnen sommige teven een matige functie van het progesteron producerende gele lichaampje hebben, waarbij uit voorzorg homeopathische medicijnen kunnen worden gegeven.
Ga echter niet teveel op eigen houtje experimenteren, maar overleg altijd eerst met uw dierenarts.

En tenslotte: laten we niet vergeten, dat de teef niet alles in d’r eentje kan; de reu moet ook zijn gezonde portie bijdragen aan de dekking! Een sperma-onderzoek is een van de mogelijkheden om de verhouding tussen levende, afwijkende en dode zaadcellen te bepalen. Een verschil tussen 300 en 1200 miljoen spermieën kan nèt de doorslag geven…..

Soms vraag je je wel eens af hoe er vroeger nog zoveel pups geboren konden worden, zonder al die hulpmiddelen nog wel.
Of zou puur natuur nog zo slecht niet zijn?!