Pup-informatie

Voor huidige nesten: kijk bij pagina nesten.
De pupinfo wordt verzorgt door: Claudia Bomhof Tel.: (0031) 06-22358288 (tijdens de week enkel bereikbaar ‘s avonds)

InformatieĀ overĀ de aanschaf van een pup:

Heel vaak hoort men dat mensen die een rashond willen aanschaffen toch de weg niet weten om aan een adres te komen van een goede fokker. Op een gegeven moment komt men tot de conclusie dat een hond in huis toch wel leuk kan zijn.
Dat kan ineens door diverse oorzaken zelfs van spoedeisende aard zijn.
Bijvoorbeeld de buurman heeft een mooie en opvallende hond gekocht en moet hem ‘s avonds alleen uitlaten, reden om er ook een te kopen. De T.V. levert een wonderhond in een film; er is in de straat ingebroken dus een waakhond moet er komen en soms zelfs wil de baby ineens een kindervriend. Dan neemt men de krant en u begrijpt: ‘s avonds is de kindervriend in huis. Even de buren bellen wat hij moet eten en dan maar hopen op wondervertoningen uit de film.
Die wondervertoningen komen meestal wel en vaak verrassend snel, alleen ze zijn van een wat andere aard dan men zich had voorgesteld. U begrijpt dat ik dit verhaal heel lang kan maken met tal van voorbeelden uit de praktijk, maar wat ik hiermee bedoel te zeggen is, dat er heel wat informatie nodig is voordat men aan een hond moet beginnen.
Informatie op alle gebied zoals de voeding, het opvoeden, zindelijk maken en het aller voornaamste de keuze van het ras. Past de hond die we hebben uitgekozen als ras wel bij ons? Hebben we alleen op het uiterlijk gelet? Hoe is het karakter?
Het ontstaan van rashonden vindt zijn basis in een karakterselectie. De werkbaarheid was vroeger de voornaamste eis.
Dus…… heeft die mooie hond voor ons wel een passend karakter?
De rasvereniging geeft u al deze informatie.
De TMC behartigd de belangen van het ras en geeft voorlichting. Buiten het geven van informatie verzorgt de TMC jaarlijks een Clubmatch en een Jonge Hondendag waar de honden door een erkende keurmeester wordt beoordeeld.

Wanneer u zich van te voren goed informeert voorkomt u misschien op vele terreinen ellende: voor uzelf, maar ook voor de hond!!

Puppy kopen ?
Ontmasker de foute fokker
http://www.licg.nl/foutefokker